Nieuws

 

A31 Bergerac

Cees de Boer  NIC ZWH & nationale winnaar Bergerac

De laatste nationale marathon van het seizoen 2013 onderging nogal wat strubbelingen om eindelijk van start te gaan. Zo werd de week ervoor besloten om de verhitte omstandigheden te ontlopen en de wedstrijd met een week op te schuiven, een week later werd dezelfde beslissing nogmaals gedaan alleen nu met een dag. Op zaterdag 4 augustus kon dan eindelijk, onder ideale omstandigheden, begonnen worden aan het slotstuk. Dinsdagavond kwamen 22 man van  fanatieke kern van marathonmannen uit de zuidwesthoek van Friesland bij elkaar om 396 van hun favorieten in te zetten voor de klassieker vanuit Bergerac. Een voor de Friezen echte klassieker, een losstation welke tot de verbeelding spreekt vanuit historisch oogpunt. Na de start om 14.00 uur ondergingen de gevleugelde geweldenaren een warme weg naar huis, veel zon, amper wind welke van rug naar een zachte kopwind omging. Dit voorkam nachtelijke aankomsten en zorgde voor strijders die op eigen kracht naar huis moesten komen.

Een nationale overwinning behalen is het summum van de marathon mannen. Twee keer in een seizoen zo’n overwinning is even uniek als voor de meesten van ons meer dan bedrogen wakker worden. Cees de Boer, de wonderman uit Stavoren krijgt het met een geweldig exploot van een nieuw talent op deze klassieker voor elkaar. Even na 09.00 uur hoorde Cees gerommel in zijn hokken, hij had de thuiskomst van de winnaar gemist, welke al in strijd was met de buurman. Zijn tweejaarse winnaar moet geweldig gemotiveerd zijn geweest om naar huis te komen. Om 09.04 uur werd de thuiskomst geregistreerd en werd de winnende snelheid van 1401 meter per minuut gerealiseerd. Na Cahors vier weken terug, werd alweer de nationale overwinning gepakt tegen de 2500 duivin in de noordelijke sector. Om 10.15 uur zag Sjaak Buwalda zijn tweejaarse geweldenaar de ereronden boven de hokken in Nijemirdum doen. Zijn nestdoffer drukte af om voor zijn tweede keer dit jaar de zilveren positie in het NIC voor zich te nemen, plus een prachtige vierde stek in het nationale concours. Deze topper van Sjaak mocht zich na deze prestatie de Asduif van het NIC ZWH noemen. De diamanten combinatie Troelstra & Beeksma uit Heeg bevestigden hun geweldige reputatie op de marathon met een topprestatie. Om 10.40 uur drukte hun derde getekend af, goed voor de bronzen stek in het NIC en een 6e plaats in het nationale concours en de teletekst notering. Dirk Adema uit Sneek terug aan het front op plaats 4, nationale topper Bennie Homma op 5, Henri Pander op prachtig 7, Lammert Bakker op 10 en Klaas de Vreeze op 11.

1e C. de Boer 26/10, 2. J. Buwalda 48/10, 3e Troelstra-Beeksma 24/8. 4e D. Adema 26/5. 5e B. Homma 65/27. 7e H. Pander 11/2. 11e L. Bakker 6/2. 11e K. de Vreeze 36/9. 18e D. Pals 10/2. 24e Baggel & Minks 14/2. 26e P. Beetsma 17/2. 36e J. Spijkerman 14/4. 37e P. Bron 17/4. 39e G. de Boer 24/6. 49e S. Grouwstra 10/4. 74e A. Homma 12/1. 81e A. Schippers 10/1. 88e I. Bult 5/1.

Voor A31 Bergerac werden door 23 liefhebbers 396 duiven ingemand.

Koppelkoers A31 Bergerac
A. Schipper-P. Beetsma
A. Homma-D. Adema
J. Spijkerman-H. de Jong
J. Zwart-L. Bakker
H. Pander-B. Homma
S. Buwalda-D. Pals
C. de Boer-Sj. Grouwstra
I. Bult-P. Bron
A. en H. Koekoek-W.N. Potijk
Troelstra-Beeksma-Baggel - Minks
K. de Vreeze-J.J. Halma
G. de Boer-punten S. Buwalda

Duivensportvrienden, leden van P.V. De Blauwband.

Inspiratie!

Het seizoen is eigenlijk nog niet afgelopen, of je bent al weer bezig met de volgende jaargang. Want is het niet zo dat alles valt of staat met een goed presterend duiventeam in het nieuwe vliegseizoen, met de zorg en rust gedurende de periode in het najaar en winter?

Was je tevreden over het voorbije jaar met je duiven en hun prestaties, heb je voor jezelf genoeg voldoening kunnen vinden. Verliezen geleden, genoeg aan kunnen zetten om je team weer op tal te krijgen? Versterking van buitenaf aangetrokken, in de hoop dat…?

Het is ook deze tijd dat jij als duivenmelker voor je zelf de accu weer volledig op kunt laden. Want het houden en genieten  van, en deelnemen aan onze toch zo mooie sport ( wekelijks of gerichte keuze op bepaalde concoursen )  vraagt -  hoe je het ook went of keert - een inzet van jou als duivenmelker. Die inzet die begint op zondagmorgen, en gaat gedurende de week tot aan de volgende zaterdagavond aan toe door. We zijn, mogen we dan ook wel gerust stellen,  met elkaar verslaafd aan onze hobby en sport. Dat hierbij de steun van onze achterban onontbeerlijk is, en die we dan ook altijd hoog dienen te houden, dat mag wel duidelijk zijn. Ook daarvandaan putten we onze inspiratie.

Inspiratie moet je ook kunnen vinden in bijkomende zaken m.b.t. onze sport. Het bestuurlijke. Groot of kleine vereniging, rayon, NIC’s, Fondclub, Afdeling, NPO,( en ik vergeet er nog wel enkele) alle draaien op besturen. Veelal vrijwilligers die, vaak kosteloos, zich tomeloos inzetten voor het wel en wel van “hun clubje”. En dus die van jou.

Inspiratie putten uit het nieuwe seizoen; met prestaties, mooie concoursen, gezelligheid op de club, het met elkaar bedrijven van onze nog steeds zo mooie duivenhobby en sport. Ben ik zelf net begonnen met het ringen van de jongen, wat geeft dat al weer een inspiratie! Zo put een ieder “zijn” inspiratie wel ergens vandaan met het houden van Postduiven.

Ik wens een ieder hierbij een mooi duivenseizoen 2013 toe.

Uw voorzitter.


Geachte sportvrienden van Friesland ’96,

Koning winter lijkt ons dan eindelijk te hebben verlaten en kunnen wij beginnen met het nieuwe duivenseizoen 2013.  Ook dit jaar kunnen wij allemaal weer gebruik maken van de ‘Blauwband meldsite’ op alle vluchten, te volgen via  www.blauwband.nl

Van africhtingvluchten, normale programmavluchten, NPO vluchten, FFC vluchten, nationale sector IV (samen met afdeling 10) en ZLU vluchten, allemaal zullen ze weer live te volgen zijn. De meldingen zijn ook dit jaar weer te volgen op de verschillende niveaus van vereniging tot en met sector IV. 

Nieuw dit seizoen is dat de verenigingen direct na het inkorven van de duiven, het D-bestand kan laden via de site. Op deze manier hoeven de aantallen duiven niet meer handmatig worden ingevoerd. Een uitgebreide handleiding kunt u vinden op de site onder de kop ; PV. de Blauwband/nieuws.

Daarnaast zijn voor het eerst zijn dit seizoen ook de automatische meldmodules (AMM) beschikbaar. Hiermee worden de aankomsten van de duiven automatisch gemeld naar de meldsite. Meer hierover is te lezen op; www.pigeontimes.com  

Wij hopen net als vorig seizoen op een massale deelname, zodat een zo compleet mogelijke live meldlijst voor iedereen beschikbaar is.

Wij wensen jullie veel succes in 2013


Met sportieve groet

- ontwikkelteam NIC ZWH -

- TTT Software -

- Pigeontimes -


BELANGRIJK NIEUWS voor het melden van de duiven op de meldpagina

Na een aanpassing op de meldpagina is het vanaf dit seizoen mogelijk om per vereniging en / of Nationaal Inkorfcentrum
het D - bestand te uploaden. Daarvoor is het menu voor de meldpost / liefhebber uitgebreid met deze optie.

Klik hier voor een uitleg.  


Informatieboek 2013

De voorbereidingen voor het seizoen 2013 zijn afgerond. Wij zijn er klaar voor !

Klik hier voor het informatieboek 2013.

Wij hopen u ook dit jaar weer bij het NICZWH te mogen begroeten.


Pigeontimes introduceert het automatisch melden van postduiven

Sinds de introductie van elektronisch constateren in de duivensport in 1996 is er daarna eigenlijk weinig veranderd met het systeem. De mogelijkheden zijn er wel en dus reden tot verdere ontwikkeling van digitale mogelijkheden in de postduivensport. Pigeontimes heeft de laatste maanden gewerkt aan een module die het mogelijk maakt om aankomsten van postduiven van een vlucht via internet in no time te publiceren. Vanaf de aanvang van het seizoen 2013 kan de AAM worden ingezet. Met deze ontwikkeling is het einde nog niet in zicht. Momenteel wordt er gewerkt om fraude met chipringen tot het verleden te laten behoren. Daarnaast werkt pigeontimes aan een systeem waarmee inkorfdata direct wordt verwerkt.

De AAM is een module gebaseerd op een internet protocol. De module is ontwikkeld om aankomsten van postduiven via dit protocol naar een computer te sturen. Op deze computer wordt de ontvangen aankomstdata gedecodeerd en verder verwerkt in een vastgesteld format. Met deze gegevens kan ondermeer de rekenaar van het NPO aankomstlijsten genereren en publiceren op het internet. Niet alleen de AAM biedt de mogelijkheid om automatisch te melden. Met de techniek die in de elektronische kloksystemen zit kan men ook via sms automatisch melden. Deze gegevens worden nagenoeg op dezelfde wijze verwerkt en vervolgens gepubliceerd. Pigeontimes heeft haar eigen site om aankomstlijsten te genereren en is voor iedereen toegankelijk. Het publiceren van meldingen is het werk van TTT-software uit Sneek, waarmee Pigeontimes nauw samenwerkt. De afgelopen jaren heeft TTT-software een ongeschonden reputatie neergezet met hun product die in de volksmond bekend staat als "meldsite Blauwband Balk". Deze meldsite is ook in 2013 weer actief.

‘De duivensport heeft in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden’, weet Gerard van der Heide, ontwikkelaar en eigenaar van pigeontimes. Waar men voor 1996 nog gebruik maakte van rubberen gummies wordt er tegenwoordig nog steeds gewerkt met min of meer achterhaalde technieken uit 1996. Pigeontimes heeft met de AAM en de ontwikkelde software applicatie een flinke stap vooruit gemaakt. ‘Ondermeer postduivenhouders die, om wat voor reden dan ook, niet de aankomsten kunnen afwachten zijn met dit systeem geholpen’ aldus van der Heide.

‘Er is nog veel te verbeteren in de digitale postduivenwereld’, benadrukt Gerard van der Heide. Zo is de meeste software erg fraude gevoelig. Daarnaast is het tegenwoordig vrij eenvoudig om chipringen te kopiëren. Cruciale verbeterpunten waarvoor in de komende tijd door Pigeontimes een oplossing zal worden aangedragen.


Geachte sportvrienden van de Afdeling Friesland ’96,

Wij hopen dat u afgelopen seizoen weer met veel plezier gebruik heeft kunnen maken van de meldsite op www.Blauwband.nl . Naast de meldlijst kon u dit jaar ook de acties rondom de lossing live op de site volgen.
Gezien de grote aantallen bezoekers en gebruikers die steeds actiever deelnemen aan de meldingen, mogen we van een groot succes spreken. Zoals u heeft mogen zien wordt de meldlijst inmiddels ook ingezet op de algemene programma vluchten. Daarnaast wordt de meldlijst ingezet voor het maken van de top10 meldingen op teletekst.

In deze tijd willen we vlot weten wie de winnaars zijn en genieten van de geleverde topprestaties. Gedurende het seizoen bleek er een behoefte te zijn voor afgeschermde inlogcodes. Hiermee kan voorkomen worden dat ongewenste meldingen door derden gemaakt worden. Veel verenigingen hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt en de mogelijkheid staat ook weer open voor komend seizoen.

Het meldsysteem waarborgt eenvoudig gebruik, snelheid, bereikbaarheid, minimale kosten en het vlot kunnen aanpassen van eventuele foutmeldingen, waar andere systemen dit nog steeds niet waar kunnen maken. Wij zijn bij de ontwikkeling van het meldsysteem uitgegaan van de sportieve verantwoordelijkheid van iedere deelnemer.

Verbeteringen en veranderingen aan het systeem zijn natuurlijk mogelijk en daarbij willen wij graag gebruik maken van wensen en voorstellen vanuit de gebruikers, jullie dus.

Op de achtergrond gaat de verdere ontwikkeling van het meldsysteem gestaag door. Zo is er een automatische aankomst module (AAM) in ontwikkeling, welke in de komende jaren het melden nog gemakkelijker zal maken (zonder eventuele telefoon/sms kosten). Komend seizoen zullen de eerste testen plaatsvinden en mogelijk zal de module al beschikbaar voor gebruik zijn. Wij houden u op de hoogte.

Bij het aangaan van de overeenkomt met het afdelingsbestuur is afgesproken, om afgelopen jaar, de meldsite op de site van Pv. de Blauwband te volgen zou zijn. Voor komend seizoen 2013 werd overeengekomen de meerdaagse fondvluchten zoals vertrouwd op de Pv. de Blauwband site te blijven publiceren. De algemene programmavluchten zullen dan mogelijk op een site in beheer van de Afdeling Friesland ’96 worden gepubliceerd.

We hebben nog een lange winter in het vooruitzicht. Veel tijd dus om na te denken over het vergroten van het kijkplezier en beleving van uw favoriete hobby. Mocht u ideeën, wensen of opmerkingen hebben voor verbetering van de meldsite, dan vernemen die graag op info@blauwband.nl .

Alvast bedankt voor het meedenken en wij wensen u alvast een fijne winterperiode toe.

Met sportieve groet,

NIC ZWH / Het Blauwband ontwikkelteam