Nieuws

 
SJOERD GROUWSTRA – STAVEREN


GROOTS KAMPIOEN NIC ZWH 2014 OVERNACHT


ZOWEL ONAANGEWEZEN ALS OOK AANGEWEZEN

                       

 

Feestavond NIC ZWH seizoen 2014

 

Hallo iedereen,

Het lag in de bedoeling dat op 4 oktober a.s. de inmiddels traditionele Feestavond zou worden gehouden,voor het NIC ZWH. Hieronder verstaan we de inkorvende duivenhouders die dit seizoen hiervoor in Balk hun duiven hebben ingebracht, de vele vrijwilligers die op welke wijze dan ook een steentje hieraan hebben bijgedragen, de sponsors van het NIC ZWH.      
Ook  natuurlijk de leden van  PV De Blauwband. En voor iedereen geld; samen met je partner.

Een jaarlijks terugkerend gezellig feest, met live muziek van onze "eigen" thuis band, goed eten en drinken, en uiteraard erg veel stof over het wel en wee binnen onze duivenwereld.
De prijsuitreiking van de diverse kampioenschappen, koppelpoule, Saco Eekma-Cup, e.d.

Helaas kan deze avond vooralsnog nu geen doorgang vinden. Er  zijn er op deze dag simpelweg teveel van ons -als NIC ZWH – commissie- niet beschikbaar/aanwezig, en dat vinden we niet een juiste gang van zaken.
   
Ook lukt het gewoonweg niet ,ditmaal, om alles tijdig klaar te hebben.                           Dus redenen voor ons om op dit moment  even  nog pas op de plaats te houden! 
 

MAAR een middag of avond vol gezelligheid, en al wat daarbij komt kijken om het een ieder weer naar het zin te maken, met elkaar - en voor elkaar; DIE komt er zeker nog ( alleen nog even geduld dus ..)

 Commissie NIC ZWH.

 

 

 

 

 

Duivensportvrienden,

Keuzes…

Zo vlak voor  de aanvang van het seizoen 2014, met het spel bijna op de wagen voor het overnachtgebeuren, komen we zoals inmiddels gewend met een woordje op de site van PV De Blauwband – Balk.           

Hier zetelt al weer jaren, de tijd blijft vliegen.. net als de duiven, ook het Nationale Inkorfcentrum ZWH. Indertijd opgezet met als doel om, ook in de zuidwesthoek van Friesland het dichter bij huis mogelijk te maken, duiven in te kunnen brengen voor het spel van de overnachtvliegers. Al jaren kan dit dus in Balk, en tot tevredenheid van ons als organisatie zijn we nog steeds in staat – dankzij de vele vrijwilligers die ons hierin bijstaan en hulp hierbij bieden – om dit op een goede manier te realiseren.

De duivensport bevindt zich al jaren in een carrousel van  snelle veranderingen, op vele  gebieden. Steeds weer moeten er keuzes worden gemaakt, beslissingen worden genomen. Op het gebied van de gezondheid, transsport, computer en kloksystemen, meld site.  Maar natuurlijk ook altijd weer het maken van keuze door de duivenmelker zelf; welk speltype ga ik spelen, hoe maak ik mijn duiven klaar, wat doe ik aan gezondheid van de duiven en maak ik gebruik hierbij van medicijnen. Ga ik elders kijken voor versterking van mijn duivenbestand. Dingen te veel om hier allemaal op te noemen, maar dat de wereld van de duivensport divers is -  is al heel lang geen vraagstuk meer! En dat er dus altijd weer keuzes moeten worden gedaan; wat wil ik, en hoe wil ik dat zien te bereiken? 

Ook als NIC heb je altijd weer te doen met het maken van keuzes; hoe kunnen we er voor zorg blijven dragen om het een ieder zoveel mogelijk naar de zin te maken.  Onze zorg is er voor borg te kunnen staan dat uw duiven op een goede manier worden ingekorfd. Dat alles m.b.t. het aanleveren van de klok(ken) op de juiste manier wordt behandelt. Er voor zijn, indien mogelijk, klaar staan met advies bij eventuele randverschijnselen hierin. Dat wij  kunnen staan voor schone en tijdig ontsmette manden, goede gezonde condities – voor zowel duif als ook de melker. Zorgen voor een snelle verwerking na afloop van de klokken, en daaraan vast koppelen; een uitslag voor ieder klaarmaken. Ook zullen we, voor zover het mogelijk is voor ons als organisatie, blijven proberen om leuke prijzen te vervliegen per vlucht. Dat we hierbij realistisch moeten blijven in uitvoering van prijzen mag duidelijk zijn.   Belangrijk is ook altijd  om een gezellige slotavond voor iedereen te houden, zonder dat dit kosten voor je met zich mee brengt.      

Het is voor ons ook zeer belangrijk om natuurlijk een prettige sfeer met elkaar te creëren, en onder het genot van een bakje koffie, hapje en drankje daarbij op zijn tijd, heerlijk met elkaar te kunnen “duiven melken“.Kortom daar waar onze kracht altijd al heeft gelegen, dat willen zien te continueren en te leveren aan U. Waarbij jij, en een ieder zich prettig bij kan voelen, en dat je kunt zeggen;  Inkorfcentrum NIC ZWH …goed voor uw duiven!!