Nieuwe ontwikkelingen

Vanaf 2014 biedt PigeonsCloud BV aan bijna alle afdelingen de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een meldsite. Deze meldsite is een bewezen concept en draait inmiddels 8 jaar in afdeling 11 (de Blauwband meldsite).

De meldsite biedt de mogelijkheid aan leden om gearriveerde duiven van een wedvlucht handmatig in te voeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om automatisch te melden. De meldsites hebben ook de mogelijkheid om filters in te bouwen. Daarmee kunnen de leden ook op verenigings-en/of samenspelniveau de uitslagen bekijken.

Na elke inkorving moet de vereniging de D-bestanden uploaden. Automatisch worden de liefhebbers die deelnemen aan de vlucht dan geactiveerd. nadat de liefhebber met zijn eigen verkregen inlogcode toegang heeft verkregen tot de beheerpagina kan deze hier de aankomsttijden zelf invullen.

Automatische melders hoeven daar waar het gaat om het invullen van aankomsttijden niets te doen. Meldingen die automatisch worden gedaan kunnen bij nationale vluchten worden doorgestuurd naar de nationale rekenaar. Hiervoor hoeven geen extra handelingen te worden verricht, behoudens het instellen door een aangewezen persoon in uw organisatie.

Wanneer er door de verenigingen geen D-bestand wordt geŁpload kan de liefhebber te allen tijde handmatig melden. Voor automatische meldingen per sms of aam dient er wel een D-bestand geŁpload te worden. Meer informatie over automatisch melden (aam en sms) vindt u op www.pigeonscloud.com

De volgende systemen werken met de AAM: (hieronder een opsomming met daarbij de eventuele extra's welke u bij de leverancier van uw ECS moet regelen)

MEGA 3000 - extra: printerpoort vervangen op dockingstation door MEGA

MEGA Black

TauRis - Alle klokken hebben een gsm kabel nodig verkrijgbaar bij uw TauRis dealer

Benzing M1 met dockingstation

Bricon Extreme - geen AAM nodig. Software update via de Bricon dealer.

U kunt ook automatisch melden met sms wanneer uw ECS hiertoe is uitgerust. Informeer bij uw dealer.

Voor meer informatie ga naar www.pigeonscloud.com of mail uw vraag naar info@pigeonscloud.com