Prestaties vliegseizoen 2019

Prestaties vliegseizoen 2019  

Pau 1152 km  

-       1e in ZLU centrum Drachten  

-       1e Afd Friesland – FIANTE 47 duiven en 6 deelnemers  

-       19e in FIANTE, 9e liefhebber over 277 duiven en 52 deelnemers  

-       256e ZLU 3785 duiven  

Agen 1056 km  

-       25e in ZLU centrum Putten  

-       7e Afd Friesland – FIANTE 55 duiven en 7 deelnemers  

-       79e in FIANTE, 35e liefhebber over 949 duiven en 87 deelnemers  

-       608e ZLU 5214 duiven  

Marseille 1066 km  

-       14e in ZLU centrum Putten  

-       7e Afd Friesland – FIANTE 40 duiven en 9 deelnemers  

-       64e in FIANTE, 30e liefhebber over 296 duiven en 60 deelnemers  

-       605e ZLU 2735 duiven  

Narbonne 1100 km  

-       10e in ZLU centrum Putten  

-       3e Afd Friesland – FIANTE 11 duiven en 2 deelnemers  

-       34e in FIANTE, 18e liefhebber over 309 duiven en 27 deelnemers  

-       541e ZLU 3829 duiven  

Perpignan 1160 km  

-       5e in ZLU centrum Putten  

-       2e Afd Friesland – FIANTE 33 duiven en 4 deelnemers  

-       22e in FIANTE, 9e liefhebber over 437 duiven en 62 deelnemers  

-       189e ZLU 4283 duiven  

   

Kampioenschappen Afd Friesland – FIANTE  

-       1e onaangewezen  

-       1e aangewezen  

-       1e keizer  

-       1e en 2e duif  

   

Kampioenschappen Friese Fondclub 

-       5e onaangewezen  

-       2e aangewezen 

 

Kampioenschappen FIANTE  

-       19e onaangewezen  

-       7e aangewezen  

-       11e keizer  

   

Kampioenschap ZLU  

ZLU grootste afstand, behaald in de prijzen 1:10  

-       Perpignan 1160 km