Welkom

Beste collega liefhebbers, ik wil met nadruk het volgende onder de aandacht brengen: 

Net als vorig jaar kunnen onze duiven ingekorfd worden binnen ons clubgebouw. En net als vorig jaar geldt dat het verenigingsgebouw inclusief de bar gesloten zijn. 
Het afdelingsbestuur zal op het naleven van de regels controleren. Mochten zij constateren dat er niet volgens het protocol wordt ingekorfd (waaronder dus kantine en samenscholing van mensen), en wij houden ons daar niet aan dan schrappen zij onze vereniging uit de ophaalroute totdat er weer sprake is van naleving. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de regels geldt voor iedere liefhebber. Niet het bestuur of de inkorfcommissie is verantwoordelijk, samen moeten we zorgen dat we ons aan de regels houden.
Voorkom ook samenscholing rondom het verenigingsgebouw van liefhebbers die ‘blijven hangen’.
Dus inkorven en weer naar huis.

Ik vertrouw op jullie medewerking.

Harry de Jong, voorzitter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regels in Coronatijd