Nieuws

NPO Cloud

Een voor NPO strategische ontwikkeling is de NPO-Cloud. De NPO-Cloud is een geautomatiseerde database waarin alle wedvluchtgegevens van de verenigingen door de NPO worden opgeslagen. De NPO-Cloud koppelt deze gegevens aan de NPO-leden administratie, de NPO-ringenadministratie en de PMV (Paramyxo) enting gegevens in de NPO-Cloud. Als de NPO-Cloud gerealiseerd is, zal er een automatische controle plaatsvinden van iedere ingekorfde duif: of de duif op naam van de liefhebber is geregistreerd en of de duif een geldige enting heeft tegen PMV. Deze sluitende centrale administratie kan dan op verzoek worden overlegd aan de controlerende instanties. De NPO-Cloud maakt geen uitslagen van wedvluchten en er kunnen ook geen aankomsten worden gemeld bij de NPO-Cloud. Daar is de NPO-Cloud niet voor bedoeld. Een aantal recente ontwikkelingen zoals de concept nieuwe EU-regelgeving ter voorkoming van het verspreiden van dierziekten, maken de noodzaak voor een goed functionerende NPO-Cloud nog meer urgent. In 2021 zal de NPO-Cloud worden ingevoerd en kan er gestart worden met het testen van het systeem.

De NPO cloud wordt nu getest.

Daarvoor verzorgt de vereniging een upload van zowel het D bestand (inkorfbestand)en het W bestand (wedstrijdbestand) van een wedvlucht in de NPO Cloud oplossing.

Wij bevinden ons nu nog in de testperiode, volgend jaar zal er bij iedere vlucht een vergelijking plaatsvinden.

Dus zorg ervoor dat je als liefhebber je zaakjes voor elkaar hebt.