Wedstrijdverslagen 2021

 

CEES DE BOER WINT KLASSIEKER ST.VINCENT DE TYROSSE MET DUIVIN ‘434.

BALK; Het afgelopen weekend stond St.Vincent deTyrosse op het programma voor de overnachtvliegers. Een vlucht over c.a. ruim 1150 km naar het noorden, en één van de echte klassiekers in de wereld van de duivensport. Een concours die bij velen met dikke letters op de agenda staat om dan te toppen met de duiven.  Bekend als een mooie vlucht, maar ook eentje die als niet te licht kan worden beschouwd. Ook ditmaal zou het een zware vlucht gaan worden voor de duiven, met name op zaterdag stond er een dikke bries uit het noord-westen. De laatste paar honderd kilometer naar het noorden zijn ook veelal een lastig te nemen horde, en gelden dan met deze wind dan ook als bijzonder zwaar.

In het NIC ZWH te Balk waren er ditmaal 128 duiven totaal ingebracht door 21 deelnemers uit de gehele zuidwesthoek, en nog verder tot uit Urk en Vlieland! De lossing was vervroegd naar vrijdagmorgen om 11.30 in zuid Frankrijk, waar totaal 11704 duiven het luchtruim kozen. Voor sector 4 bijna een 1000-tal.

Het werd een lange zit voor het thuisfront, pas in de loop van zaterdagmiddag kwamen de eerste duiven terug op de hokken.  Het was in Staveren waarbij Cees de Boer zich de allersnelste duif van het NIC zich zou melden. Om 16.07.21 ging de krasduivin van 2018-1417434 over de antenne; over  1137 km kwam ze terug met gemiddeld 851 m.p.m. In de sector de 13e plaats, en 5e duif in de afdeling. Weer een geweldige succes voor deze nuchtere duivenmelker, die al zovele overwinningen op dit metier op zijn naam heeft weten te brengen. Met een stam van geweldige topduiven die altijd weer op de juiste momenten weten te excelleren, en met name dus op deze concoursen, bevestigt hij maar weer eens diens geweldige kunde. Met ook de 14e en 15e prijsduif geklokt, op 5 duiven mee. Een geweldige uitslag voor Cees de Boer met zijn duiven en dik verdiend.  

Op de Nijemardumer Bouwen, waar Sjaak Buwalda met zijn duiventeam zetelt, viel de 2e prijsduif- de doffer 8-1412537 om 16.33. Ook Sjaak, al jaren een liefhebber van het langere werk – en zowel spelend op ZLU concoursen alsook NPO Nationale sectorconcoursen, had een vijftal ingekorfd ditmaal. En wat kreeg ook hij die goed thuis. Naast deze eervolle, klokte hij ook op de 6e en 8e plaats een “Buwalda-duif”. Pieter Gosse Jansma beleefde in Rijs ook een schitterend weekend met zijn viertal duiven mee. Pieter, ook al jaren actief in de duivensport als spelend lid – maar ook bestuurlijk bij Thusfleaners-Koudum, klokte op 16.42 de 3e prijsduif.  Peter Beetsma in Sneek scoort keurig 3x op 12 stuks ingekorfd  met zijn eerste op plek 4.  De 5e plaats is voor Cor Pander in Balk, die zich hiermee nestelt aan de top van het tussenklassement tot zover gevlogen. Klaas de Vreeze – Bakhuizen en Gerrit de Boer – Warns zijn ook al jaren toppers in het overnachtspel; zij klokten hun eerste duiven respectievelijk als 9e en 10e. Erik Houter – Vlieland op 11. Henri Pander op 12. 16e Comb. Baggel & Minks – Sneek. 19e Edwin Reekers – Woudsend. 21e Saco Eekma – Hindeloopen.

 

  

HENRI PANDER MAAKT SUPERUITSLAG - EN 1e  MET DUIF “LIMO” OP LIMOGES

BALK: De eerste vlucht voor het spel van- en met de overnachtspelers en duiven werd het afgelopen weekend vervlogen, en wel vanuit Limoges - zuid Frankrijk. De vliegroute op een gemiddelde afstand naar de Friese zuidwesthoek bedroeg ca 850 km. De duiven gingen los om 14.00 met goed weer en een zwakke noord-noord oostelijke wind. In het NIC ZWH te Balk waren er door 27 deelnemers totaal 316 duiven ingebracht.  Het koude voorseizoen was duidelijk debet aan het lagere aantal ingekorfde duiven t.o.v. voorgaande edities als seizoen opening!

In dit altijd zeer sterk presterende inkorfcentrum, liefhebbers komend uit geheel Friesland om daar in te kunnen korven, brengt altijd een sportieve strijd met zich mee. En het is bekend dat wie in dit centrum zich met eerste geklokte duiven vooraan weet te melden, dat je dan ook erg vaak vooraan in de uitslagen weet te plaatsen in NU en/of sector NPO.

Het was in Balk aan Talud 7 waar Henri Pander zaterdagmorgen de eerste prijs wist te vervliegen met zijn snelst naar huis komende tweejarige krasdoffer; nr. 4202330, oftewel nu door het leven gaand als “De LIMO”. Henri Pander ( de jongste telg uit de familie van Pander’s ; waar vele zijn besmet met het duivenmelkersvirus , en allen sterk presterend) is al lang geen “groentje” meer! Al ettelijke overwinningen sieren zijn palmares, en ook deze telt  weer mee. Met 2 x de eerste en een 3e plaats, eerder behaald op dit concours,  mag gerust gesteld worden dat hij nu wel bijna “Henri Limoges” kan worden genoemd?  Er waren31 duiven door hem ingebracht, en die maakten een geweldige uitslag met elkaar; Naast de 1e plaats dragen ook plek 5 en 9 zijn naam. En 12x prijs in de totale uitslag met 79 prijsduiven (1 op 4) in het NIC; Ja dan kan er gesproken worden van suprematie  van Henri Pander met zijn duiven op deze Limoges.

Zoals gezegd is de naam van Pander in de duivenwereld alom reeds al lange tijd bekend, maar op deze vlucht is er ook nog de tweede Pander ongekend sterk op de uitslag met diens duiven aanwezig. En we hebben het dan nu en hier over  Cor Pander; jawel de Heit van…. Ook Cor kan terugzien op een zeer geslaagd weekend met zijn 19 ingekorfde vogels. Hij neemt namelijk in de top de plaatsen 2-7 en 8 met zijn duiven voor zijn rekening. En met een prijspercentage van 8 x raak kan met recht gesproken worden van “De uitslag van de Pander’s”.  Hulde en gefeliciteerd.

Peter Jaarsma, bekend als een sterke speler woonachtig in Harlingen, kwam met een flinke groep op dinsdagavond naar het inkorflokaal. Daar er ook jaarlingen mee mochten deze keer, kregen er van Peter vele hun eerste doop op de overnacht. 60 duiven mee, en die kwamen zaterdag al geweldig naar hun basis aan het wad. Hij scoorde vooraan met de plaatsen 3-6 en 10, 8 bij de snelste 20 en totaal 18 x prijs. Keurig resultaat derhalve. Ook Yoran Andringa in IJlst doet het, als nog maar net startende speler dit metier, geweldig deze vlucht- en dus op de uitslag. Yoran had er 24 ingebracht, en die kwamen prima thuis. Hij klokte de 4e prijsduif, en totaal 8x prijs. Johan Vink in Balk start op plek 17, 3 x pr. op 8. 19e Sjoerd Grouwstra in Staveren ,4/12. 27e Allard Dijkstra en 3/7; laatstgenoemde had zaterdag geweldig alle 7 duiven weer thuis. Ook deze drie spelers kregen nog een geweldig vleespakket van het NIC, evenals de eerder genoemde namen.

De overige deelnemende namen op de uitslag + prijspercentage;

29e Gebr. M. & J. de Boer – Urk 4/11.  33e Edwin Reekers – Woudsend 3/6.  35e F.M.M. Kamstra – Sneek 2/2 100% score.  38e Klaas de Vreeze – Bakhuizen2/17.  47e Eric Houter – Vlieland4/35.  48e Jan Spijkerman – St.Nicolaasga 1/10.  57e Arnold Homma – Balk 1/6.  58e Cees de Boer – Staveren 2/9.  59e Geert Schilstra – Hemelum 2/6.  63e Jacob J.Halma – Balk 2/10. De 79 en laatste prijsduif werd geklokt om 14.08. Het is al met al toch weer een zware Limoges geworden, waar met name toch de koude nacht een rol in mee zal hebben gespeelt. Gelukkig bracht een mooie zondagmorgen nog vele duiven in- en naar hun hokken terug! De kop is er af voor het overnachtseizoen 2021.

I.B.