Koppelpoule 2022

Voor de Laatse marathon vlucht van dit seizoen is er ook weer geloot dit keer niet door Sjoerd maar Saco hieronder de koppels

Jan Spijkerman - Tjalling Douwe Reitsma
Jac Smit - Gerrit de Boer
Erik Houter - Sjoerd Grouwstra 
Pieter Gosse Jansma - Edwin Reekers
Meindert en Jan de boer- Yoran Andringa
Folkert de Jong - Henri Pander
Sjaak Buwalda - Bennie Homma
Arnold Homma - Cees de Boer
Hendrik Koekoek - Siebrand Stavasius
Lammert Bakker - Klaas de Vreeze
Peter Beetsma - Sacco Eekma 
Jacob Jetse Halma - Harmen Brands
Geert Schilstra - Cor Pander

Iedereen succes

 

Voor Bordeaux / Agen  is er ook weer geloot voor de koppel poule hieronder de uitslag van de lotting van de koppels.

Klaas de Vreeze - Jan Spijkerman
Arnold Homma - Yoran Andringa
Pieter Gosse Jansma - Sjoerd Grouwstra
Geert Schilstra - Jacob Jetse Halma
Saco Eekma - Wiebren van Stralen
Henri Pander - Cor Pander   (Winnaar koppel poule Agen)
Allart Dijkstra - Peter Beetsma
Erik Houter - Gerrit de Boer
Edwin Reekers - Henk Bulsing

iedereen weer veel succes.


 

Voor de 4de marathon vlucht Cahors Bressols is er ook weer geloot voor de koppel poule hieronder vind je de koppels.

Erik Houter - Jac Smit
Meindert en Jan de boer -  Jan Spijkerman
Lammert Bakker - Cor Pander
Henri Pander - Peter Beetsma
Comb Baggel-Minks - Sjoerd Grouwstra
Sjaak Buwalda - Gerrit de Boer
Allart Dijkstra - Arnold Homma    (Winnaar koppel poule Cahors Bressols)
Saco Eekma - Cees de Boer
Yoran Andringa - Geert Schilstra 
Auke de Lang - Klaas de Vreeze
Siebrand Stavasius - Jacob Jetse Halma

iedereen weer veel succes.

 

 

Voor RUFFEC is er ook weer geloot voor een koppel poule hieronder de koppels zoals zij uit de loting zjn gekomen.

Gerrit de Boer - Sjaak Buwalda
Erik Houter - Pieter Gosse Jansma
Comb.Akkerman - Jan Spijkerman
Allart Dijkstra - Jelle Swart
Folkert de Jong - Peter Beetsma
Wijbren van Straken - Edwin Reekers
Sjoerd Grouwstra - Frank Kamstra
Cees de Boer - Henri Pander
Siebrand Stavasius - Hendrik Koekoek
Bennie Homma - Jac Smit
Comb Baggel-Minks - Cor Pander
Yoran Andringa - Lammert Bakker   (Winnaar koppel poule Ruffec)
Johan Vink - Meindert en Jan de Boer
Auke de Lang - Sacco Eekma
Arnold Homma - Klaas de Vreeze
Geert Schilstra - Johan Feenstra

Iedereen weer veel succes Sj Grouwstra

 

 

Voor ST VINCENT TYROSSE is er weer geloot voor de koppel poule hieronder de koppels.

Arnold Homma - Pieter Jansma
Cor Pander - Gerrit de Boer
Sjoerd Grouwstra - Klaas de Vreeze
Sacco Eekma - Edwin Reekers
Jan Spijkerman - Johan Vink
Cees de Boer - Peter Beetsma
Comb Baggel-Minks - Yoran Andringa
Hoomoedt - Lammert Bakker
Meindert en Jan de Boer - Henri Pander (Winnaar koppel poule Libourne)
Geert Schilstra - Erik Houter
Frank Kamstra - Allart Dijkstra 
Sjaak Buwalda - Gerard Baarda

Iedereen veel succes.

 

De eerste koppel poule van 2022 in het NIC ZWH op Limoges is:

Sjaak Buwalda - Klaas de Vreeze
Peter Beetsma - Folkert de Jong
Jacob Jetse Halma - Sjoerd Grouwstra
Erik Houter - Comb Baggel-Minks
Frank Kamstra - Gerard Baarda
Edwin Reekers - Allart Dijkstra
Harry de Jong - Gerrit de Boer
Joahan Feenstra - Meindert en Jan de Boer
Sacco Eekma - Jan Spijkerman
Geert Schilstra - Cees de Boer
Yoran Andringa - Johan Vink
Henri Pander - Cor Pander  (Winnaar koppel poule Limoges)
Arnold Homma - (Punten Gerrit de Boer hierbij geloot als extra koppelgenoot - buiten beschouwing)

iedereen weer succes.
commissie NIC ZWH