Koppelpoule 2021

Ook op de laatste marathonvlucht dit seizoen is er geloot voor de koppelpoule.
Koppelpoule Bergerac ( Libourne ) 

Lammert Bakker - Arnold Homma
Folkert de Jong - Jacob Jetse Halma
Harry de Jong - Allard Dijkstra
Hendrik Koekoek - Johan Vink
Sjoerd Grouwstra - Frank Kampstra
Bennie Homma - Henri Pander
Meindert en Jan de Boer - Peter Beetsma
Klaas de Vreeze - Cor Pander
Jan Spijkerman - Jac Smit
Yoran Andringa - Cees de Boer
Saco Eekma - Erik Houter
Gerrit de Boer - Pieter Jansma
Auke de Lang - Geert Schilstra
Edwin Reekers - Comb. Baggel-Minks
Tjalling Douwe Reitsma - (Punten van Cees de Boer hierbij geloot als extra koppelmaat buiten beschouwing)

Iedereen succes 

 

 

Koppelpoule Dax

Erik Houter - Jacob Jetse Halma
Saco Eekma - Edwin Reekers
Peter Beetsma - Pieter Jansma
Comb Baggel/Minks - Klaas de Vreeze
Cees de Boer - Cor Pander    Winnaar koppelpoule Dax
Henri Pander - Geert Schilstra
Arnold Homma - Gerrit de Boer
Frank Kampstra - Sjoerd Grouwstra

 

 

 

Vanavond voor het eerst na de corona weer geloot voor de koppelpoule.

Koppelpoule Bressols

Henri Pander - Comb. Baggel-Minks
Peter Bron - Jan Spijkerman

Peter Beetsma - Peter Jaarsma
Yoran Andringa - Edwin Reekers

Meindert en Jan de Boer - Sjoerd Grouwstra
Arnold Homma - Erik Houter
Geert Schilstra - Allart Dijkstra
Gerrit de Boer - Cor pander      Winnaar koppelpoule Cahors(Bressols)
Johan Vink - Wiebren van Stralen
Lammert Bakker - Saco Eekma
Klaas de Vreeze - Cees de Boer
Jac Smit - (Punten van Wiebren van Stralen hierbij geloot als extra koppelmaat buiten beschouwing)